Posts for Tag: Aktuelles

Zweisprachige Erkenntnis

Sanırım daha önce de paylaşmıştım...

“Bir araya gelmesi olanaksız üç şey vardır: akıllılık, dürüstlük ve faşistlik. Bir insan hem akıllı hem faşist olabilir. Bu durumda dürüst değildir. Bir insan hem dürüst hem faşist olabilir. Bu durumda akıllı değildir. Bir insan hem dürüst hem de akıllı olabilir. O zaman faşist (nazi) değildir.” (Gerhard Bronner / çev.: m. asar)

---

„Es gibt drei Dinge, die sich nicht vereinen lassen: Intelligenz, Anständigkeit und Nationalsozialismus. Man kann intelligent und Nazi sein. Dann ist man nicht anständig. Man kann anständig und Nazi sein. Dann ist man nicht intelligent. Und man kann anständig und intelligent sein. Dann ist man kein Nazi.“ (Gerhard Bronner)

Via Mevlüt , Bildquelle